Terms of Use

This Terms of Use commercial center [Yalı Mah. 6496 Sk.No:4/F 35550 Karşıyaka / İzmir] [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Ltd. Şti.] Shall apply to all users who use the website (“[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti.] Website” or “Site”) to the website named [Mikosstore.com] and / or view the Website.The Terms of Use containing the following conditions, rules and legal responsibilities [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] It is recommended to read the Website before it is used. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Including accessing the Website or online shopping [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Using the Website for any purpose means that the following conditions are accepted and there is no objection in this direction.

Intellectual and Industrial Property Rights

Unless otherwise expressly stated and [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] The general appearance and design of the Website and all the information, pictures, designs, brands, [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Brand, [mikosstore.com] domain name, logo, icon, demonstrative, written, electronic, graphic or machine-readable technical data, computer software, applied sales system, business method and business model ( “Materials”) and the related intellectual and industrial property rights are the owner or licensee, and the said Materials are under legal protection.[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] No Material on the Website; It may not be modified, copied, reproduced, translated into another language, republished, installed on another computer, posted, transmitted, presented or distributed, including code and software, without prior permission and reference. The whole or part of the site cannot be used on another website without permission. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Unauthorized use of all financial rights related to the content, design and software of the Website (processing, reproduction, dissemination, representation and public offering) shall mean, but not limited to, any unauthorized disclosure and use, violation of intellectual and industrial property rights. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] All other rights not explicitly stated here are reserved. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] If you think that the Material on the Website is used in any way to constitute a violation of trademark or other intellectual property rights, please notify us as soon as possible.

Product information

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.] It tries to make reasonable efforts to always keep the information on the Website up to date. However, [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], Under no circumstances [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Does not guarantee that the product and price information on the Website are correct, complete, complete and up to date. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Will not be held responsible because the colors of the products are different due to the computer image or the products look different from what they are.

Responsibility

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] The Website, Materials, and all the information contained on the Site or provided with this Site are reflected as they are, therefore [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Does not accept any responsibility or undertake any commitment within the limits permitted by the relevant legislation.[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], As a result of breach of contract, tort, negligence or other reasons; does not accept any responsibility for interruption of the transaction, error, negligence, interruption, deletion, loss, delay of the transaction or communication, computer virus, communication error, theft, destruction or unauthorized entry, modification or use.[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Website, [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] May contain links or references to other websites that are not under the control. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Is not responsible for the content of these sites or the other links they contain.

Limitation of Liability

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], Entering the Site, the information on the Site or the information and other data on the Site, programs etc. is not responsible for any direct or indirect damages that may arise due to the breach of contract, tort, or other reasons due to its use.
[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], As a result of breach of contract, tort, negligence or other reasons; It does not accept any responsibility for the interruption of the transaction, error, negligence or interruption. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] By entering the Website or the linked sites or using the site [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], As a result of the use / visit, it is accepted that any liability that may arise, including court and other costs, has been made for the right to claim and claim.

Alteration

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.] Reserves the right to change any service, product, terms of use of the Site and the information provided on the Site, reorganize the Site and stop broadcasting without prior notice. The changes take effect at the time of publication on the Site. These changes are deemed to have been accepted by the use of the Site or accessing the Site. These conditions are also valid for other linked websites. For this reason, users [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] It is recommended that they visit this legal warning page every time they enter the Website.[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] Thank you for visiting the Website.

 Kullanım Koşulları

İşbu Kullanım Koşulları ticari merkezi [Yalı Mah. 6496 Sk.No:4/F 35550 Karşıyaka/İzmir] adresinde bulunan [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.], [Mikosstore.com] alan adlı internet sitesine (“[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.] İnternet Sitesi” veya “Site”) üye olarak ve/veya Site’yi görüntüleyerek kullanan tüm kullanıcılara uygulanacaktır. Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşulları’nı [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’nin kullanılmasından önce okunması tavsiye edilmektedir. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’ne girilmesi veya online alışveriş de dahil olmak üzere [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’ni herhangi bir amaçla kullanılması aşağıdaki koşulların kabul edildiği ve bu yönde herhangi bir itirazın olmadığı anlamına gelmektedir.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Aksi açıkça belirtilmediği sürece ve [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’nde yer alan  [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile Site’de yer alan tüm bilgi, resim, tasarım, marka, [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.] markası, [mikosstore.com] alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve söz konusu Materyaller yasal koruma altındadır.

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.] İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]]’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’nde yer alan Materyal’in herhangi bir şekilde marka ihlali veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlalini teşkil edecek şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen en kısa süre içerisinde tarafımıza bildiriniz.

 

Ürün Bilgisi

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.] İnternet Sitesi’nde yer alan bilgileri her zaman güncel tutmak için makul gayreti göstermeye çalışmaktadır. Ancak, [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], hiçbir surette [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’ndeki yer alan ürün ve fiyat bilgilerinin doğru, tam, eksiksiz ve güncel olduğunu taahhüt etmemektedir. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], bilgisayar görüntüsü nedeniyle ürünlerin renklerinin farklı çıkması veya ürünlerin olduklarından farklı gözükmesi nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır.

 

Sorumluluk

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi, Materyaller, ve Site’de yer alan veya işbu Site ile sağlanan tüm bilgiler olduğu gibi yansıtılmakta olup, bu nedenle [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüler dahilinde herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte veya taahhüt altına girmemektedir. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.] İnternet Sitesi, [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]]’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]], sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’ne ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]]’nın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

 

 

Değişiklik

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.] İnternet Sitesi ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Site’yi kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site’de yayım anında yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Bu sebeple kullanıcıların [Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’ne her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

[Yamanlar Pazarlama ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.]] İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Follow Us
Instagram: Mikosstore
X